لیزر

موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی

کاربرد لیزر در چشم پزشکی یكی از زمینه های كاربردی پرتو لیزر در چشم پزشكی است. نور سبز می تواند در بیماری های چشمی مانند جدا شدن شبكیه و یا خونریزی درون چشمی برای لیزر درمانی به كار رود. هنگامی که نور از عدسی چشم و زجاجیه عبور می‌کند ( ادامه مطلب…

By 92, ago
لیزر

نحوه ایجاد پرتو لیزر

لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است. لیزرها به مقدار زیاد در تولیدات صنعتی ، ارتباطات ، نقشه ‌برداری و چاپ مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. همچنین لیزر در پژوهشهای علمی و برای محدوده وسیعی از دستگاههای علمی‌ ، موارد مصرف پیدا کرده ادامه مطلب…

By 92, ago
لیزر

ليزر گازي هليوم – شبيه روشنايي نئون

ليزر گازي هليوم – شبيه روشنايي نئون براي دلايل شديداً فني براي اولين مرتبه که ميخواستم بر روي نظريه ليزر امتحان کنم، از دو گاز بي اثر هليم و نئون استفاده کردم. و براي شما توضيح ميدهم که چگونه کار مي کند. داخل دستگاه ليزر، دو الکترود جريان برق را ادامه مطلب…

By 92, ago
لیزر

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی

نور لیزر وقتی که نور در دستگاه لیزر توسط کوانتومها تولید شد، با رفت و برگشت بین آینه‌ها متمرکزتر می‌شود.   تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی پرتو لیزر دارای چهار خاصیت مهم است که عبارتند از شدت زیاد ، مستقیم بودن ، تکفامی‌ و همدوسی. لیزرها در اشکال گوناگون ادامه مطلب…

By 92, ago
لیزر

دستگاه لیزر

لیزر   کلمه لیزر (laser) در واقع از حروف نخست کلمات Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation که به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش است، گرفته شده است. نگاه اجمالی لیزر کشفی علمی می‌باشد که به عنوان یک تکنولوژی در زندگی مدرن جا افتاده است. لیزرها به ادامه مطلب…

By 92, ago
لیزر

اثرات لیزر روی بدن

کاشف واقعی لیزر کیست؟ انیشتین نخستین دانشمندی بود که مقوله لیزر را در قالبی علمی مطرح کرد و در سالهای بعد از آن آمریکاییها و روسها در طول جنگ سرد تحقیقات و پژوهشهای متعددی در مورد چگونگی بکارگیری لیزر در صنایع جنگی انجام دادند. نخستین لیزر طبی به نام Robust که ادامه مطلب…

By 92, ago