کاربرد لیزر در چشم پزشکی

  • یكی از زمینه های كاربردی پرتو لیزر در چشم پزشكی است. نور سبز می تواند در بیماری های چشمی مانند جدا شدن شبكیه و یا خونریزی درون چشمی برای لیزر درمانی به كار رود.

هنگامی که نور از عدسی چشم و زجاجیه عبور می‌کند ( بدون اینكه در این نواحی جذب شود) روی سلول های قرمز (خونی) كانونی می شود و به علت میزان جذب زیاد نواحی که دچار خونریزی شده اند در طول موج سبز لیزر ، اثر گرمایی نور لیزر باعث چسبیدن دوباره شبكیه یا سوزانیدن رگ های خونریزی دهنده خواهد شد. این كار با تابش های 01/0  ثانیه ای انجام می شود و به علت كوتاهی زمان تابش، همراه با درد نیست.

در بیماری آب سیاه كه می تواند باعث كوری شود لیزر ‏Nd.YAG‏ كاربرد زیادی دارد. در این بیماری فشار درون چشم افزایش می یابد و در جراحی كافی است كه سوراخی به قطر 50 میكرون در میان دو اتاقك جلویی و پشتی چشم برای بیرون رفتن ماده زجاجیه به وجود آید. امروزه لیزرهای اگزایمر در برش قرنیه برای درمان نزدیك بینی به كار گرفته می شود برشی بسیار دقیق خواهد بود.

بزرگ ترین کشف عصر ما این است که انسان ها می توانند با اصلاح نگرش های ذهنی خود، زندگی خویش را اصلاح کنند. به عقیده برخی ازمحققان چنانچه نگرش حاکم بر تیم، نگرشی مثبت و پیشران باشد احتمال موفقیت و هم افزایی تیم به شدت افزایش می یاید. اما درصورتی که برخی از اعضای تیم به هر دلیل انرژی منفی تولید کنند و نگرش نامطلوبی در تیم جاری سازند، حاصل کار همیشه شکست و سردرگمی است.

گفتنی است، یكی از موضوعاتی كه سازمانهای امروز با آن روبرو هستند، مساله ایجاد فرهنگ كار مثبت و حذف فرهنگهای منفی در روند كار سازمانی است. به نظر می رسد این مقوله چه درمیان كشورهای پیشرفته صنعتی و چه كشورهای درحال توسعه چهره ای نسبتاً یكسان دارد. اگرچه كشورهای توسعه یافته سالهاست در ایجاد و رشد فرهنگ كار مثبت و توسعه احساس مثبت نسبت به كار در نیروی انسانی خود به توفیقات چشمگیری در مقایسه با كشورهای درحال توسعه كه در نیمه راه هستند، دست یافته اند.

موارد منع استفاده از لیزر در پزشکی

  • تقریبا هیچ موردی در منع استفاده از لیزر وجود نداشته و فقط به هنگام حاملگی به علت عدم وجود اطلاعات کافی بهتر است این وسیله با احتیاط استفاده شود.
  • در مورد انواع مختلف پوست و یا داروهایی که فرد مورد استفاده قرار می‌دهد باید لیزر را با احتیاط بیشتری بکار برد. برای مثال استفاده از هپارین و وارفارین (داروهایی که معمولا برای رقیق کردن خون بکار می‌روند) منعی در استفاده از لیزر ندارند.
  • پس از کشف پنی سیلین کشف لیزر و شناخت قابلیتهای آن در طب بزرگترین انقلاب می‌تواند باشد.
دسته بندی : لیزر