ليزر گازي هليوم – شبيه روشنايي نئون

براي دلايل شديداً فني براي اولين مرتبه که ميخواستم بر روي نظريه ليزر امتحان کنم، از دو گاز بي اثر هليم و نئون استفاده کردم. و براي شما توضيح ميدهم که چگونه کار مي کند. داخل دستگاه ليزر، دو الکترود جريان برق را بصورت ملايم از ميان گاز مي فرستند و يک فعل و انفعالاتي در اين رابطه انجام ميگيرد. انرژي الکتريکي به عنوان يک انرژي دروني ذخيره، بصورت فعال در اتم هاي هليم است، پس بنابراين خود را به اتم هاي شبيه روشنايي هليم انتقال داده و سپس تغيير يافته و به يک نور ليزر تبديل مي شود. اين اختراع من دو سال بطول انجاميد و شرکت بل مبلغ دو ميليون دلار بر روي آن سرمايه گذاري کرد.

من نظريه ام را در جون سال 1959 در مجله “بررسي نامه هاي فيزيک” مطرح کردم و آن زماني بود که من واقعاً درگير در انجام آن نظريه بودم. قبلاً من يک تيم گرد آورده بودم و مشغول آزمايش و اندازه گيري بر روي پارامترهاي گرداننده در ترکيب گازي بوديم. واقعي مهمي که در ماه فوريه و مارچ 1960 اتفاق افتاد، اين بود که تيم ما موفق شد که آن نظريه اي را که در سال 1959 داده بودم با موفقيت به انجام برساند. اما چند ماه ديگر وقت لازم بود که يک دستگاه ليزر کاري که نور ليزر را از اتم ها ميتوانست استخراج کند ساخته شود. من زمان را طوري تقسيم بندي کرده بودم که بتوانم اين کار را قبل از کريسمس انجام دهم.  و آن واقعه درست طبق برنامه در روز 12 دسامبر سال 1960 اتفاق افتاد. اين براي اولين بار در تاريخ علم بود که نور ليزر از يک دستگاه ليزر گازي سرچشمه گرفته بود. من دقيقاً وقتي را که به ساعت مچي ام نگاه کردم بياد مي آورم. ساعت دقيقاً 4 و بيست دقيقه بعدازظهر بود؛ و برف سنگيني در آن روز شروع به باريدن کرده بود.

 

يکي از گسترده ترين استفاده هاي ليزر گازي که هر روزه در زندگي روزمره از آن استفاده مي شود همان خواندن کدهاي اجناس در هنگام خريد از فروشگاهها است.

دسته بندی : لیزر